ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΤΕΣ – ΣΚΟΡΕΡ

ΣΚΟΡΕΡΣ

Najewski P. 9
Sebwe

3

Μαριόλης

2

Οξύζογλου

2

Oρφανίδης

2

Παπαδόπουλος

2

Σκαρλάτος

2

Χατζηαντώνης 2

 

KAΡΤΕΣ

sssσs sssσs
Τσουλφίδης 9  
Πινδώνης 8  
Velikov 7  
Πιστικός 7  
Ορφανίδης 6  
Najewski P. 5 1
Κιαμήλ Ογλού 5  
Σκαρλάτος 5  
Χατζηαντώνης 5  
Μπαμπατζάνης 4  
Ξάνθος 4  
Τσαλίκης 4  
Μαριόλης 3 1
Ψωμιάδης 3  
Sebwe 2  
Οξύζογλου 2  
Σουμουλίδης 2 1
Αποστολίδης 1  

Κόκκινο Ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ερχόμενο αγώνα